Özellikler

Akışkanların Hızı ve Debisinin ölçülmesi endüstrininin birçok alanında ihtiyaç duyulan bir parametre olup, bu de€iflik ölçme metodları olan akış ölçer cihazları ile yapılmaktadır. Uygun Akış ölçer seçimi ise proses flartlarına ve istenen kontrol flekline uygun yapılır.

ÖLÇME PRENSİPLERİNE GÖRE AKIŞ ÖLÇERLER

 • Şamandıralı Akış ölçerler/şalterler
 • Paddle (Dilli) Akış ölçerler/şalterler
 • Türbin tip Akış ölçerler
 • Elektromanyetik Akış ölçerler
 • Kütlesel Akış Ölçerler
 • Ultrasonik Akış Ölçerler
 • Vorteks Akış Ölçerler
 • Açık kanal Akış Ölçerler
 • Oval Çarkıl ve Dişli Debimetreler
 • Termal Kütle Debimetreler
 • Volimetrik Debimetreler
 • Akış Göstergeleri
 • Mekanik Sayaçlar