Özellikler

Endüstrinin her alanında Sıcaklık ölçümü istenen bir parametre olup, buda farklı ölçme metodları ile yapılır. Sıcaklık ölçerlerde seçim yapılırken proses flartlarına ve istenen kontrol flekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

Özellikler

  • Sıcaklık şalterleri
  • Termometreler
  • Infrared Termometreler
  • PT-100
  • Sıcaklık Ölçerler için Aksesuarlar