Özellikler

Katı, sıvı, gaz, olarak bütün akışkanların seviyesinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi Endüstrininin birçok alanında ihtiyaç duyulan bir parametredir. Seviye ölçümü değişik metodlarla yapılır. Bu farklı ölçme metodları için geliştirilmiş seviye ölçü kontrol cihazları vardır. Seviye ölçerlerde seçim yapılırken proses şartlarına ve istenen kontrol şekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

ÖLÇME PRENSİPLERİNE GÖRE AKIŞ ÖLÇERLER

 • Manyetik Seviye şalterleri / Transmitterleri
 • Kapasitif Seviye şalterleri / Transmitterleri
 • Titreşimli Seviye şalterleri
 • Diyaframlı Seviye şalteri
 • Pedal tip Seviye şalteri
 • Hidrostatik Seviye Ölçeler
 • By-Pass Seviye Ölçerler
 • Ultrasonik Seviye Ölçerler
 • Radar Seviye Ölçerler
 • İletkenlik Seviye Ölçerler
 • Potansiyometrik Seviye Ölçer