AKIŞ ÖLÇER

Akışkanların Hızı ve Debisinin ölçülmesi endüstrininin birçok alanında ihtiyaç duyulan bir parametre olup, bu değişik ölçme metodları olan akış ölçer cihazları ile yapılmaktadır. Uygun Akış ölçer seçimi ise proses flartlarına ve istenen kontrol flekline uygun yapılır.

SEVİYE ÖLÇER

Katı, sıvı, gaz, olarak bütün akışkanların seviyesinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi Endüstrininin birçok alanında ihtiyaç duyulan bir parametredir. Seviye ölçümü değişik metodlarla yapılır. Bu farklı ölçme metodları için geliştirilmiş seviye ölçü kontrol cihazları vardır. Seviye ölçerlerde seçim yapılırken proses şartlarına ve istenen kontrol şekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

BASINÇ ÖLÇER

Endüstrinin her alanında Basınç ölçümü istenen bir parametre olup, buda farklı ölçme metodları ile yapılır. Basınç ölçerlerde seçim yapılırken proses şartlarına ve istenen kontrol şekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

SICAKLIK ÖLÇER

Endüstrinin her alanında Sıcaklık ölçümü istenen bir parametre olup, buda farklı ölçme metodları ile yapılır. Sıcaklık ölçerlerde seçim yapılırken proses şartlarına ve istenen kontrol şekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

ANALİZ ÖLÇER

Proseslerde sistem güvenliği ve emniyetini geliştirmek ve ürün kalitesini artırmak için analiz cihazlarına ihtiyaç duyulur. Ölçülmek istenen fiziksel parametreye göre ürün seçilir.