SOLENOİD VANALAR

Kullanıldığı Yerler: Su, hava,gaz,buhar,atıl gazlar,mazot,yağ,asit, kompresörler,damperler vb. Yerlerde kullanılır.