Özellikler

Endüstrinin her alanında Basınç ölçümü istenen bir parametre olup, buda farklı ölçme metodları ile yapılır. Basınç ölçerlerde seçim yapılırken proses flartlarına ve istenen kontrol flekline uygun enstrüman seçimi yapılır.

Özellikler

  • Basınç şalterleri
  • Fark Basınç şalterleri
  • Basınç Transmitterleri
  • Fark Basınç Transmitterleri
  • Manometreler
  • Basınç Ölçerler için Aksesuarlar